Učenje, shvatanje, menjanje…zovi kako hoćeš

Za mene je učenje isto što I dopuštanje – mirenje sa nepoznatim informacijama. Jedino kada si dostupan možeš učiti…možeš se menjati. Kada si agresivan (bez dostupnosti) onda zameraš, vlada strah i nerazumevanje prema novim informacijama

To su samo informacije, nisu ni zabavne, ni zle, ni dosadne…samo informacije. Nekako, kada si dostupan za nove ili nepoznate informacije…tek tada postaješ poseban, prirodno,onako, nenamerno. Dok misliš da si zbog nečega poseban, stojiš u mestu.

Sigurno ste bili u situaciji u kojoj ste bili uplašeni ili nezadovoljni. Biti dostupan znači biti otvoren i za takvu situaciju, ne kritikovati ono kroz šta prolazite. Hm, učenje je pokušaj da se ovo napisano primeni, izvede. Ukoliko dajemo mišljenje o ovome, samo stojimo u mestu trenutnog znanja i „branimo“ se od nepoznate, a za nekoga, i nelogične informacije.

Primer: Kako znate da su vam cipele omalile? Prosto, tesno je. Tako je i u životu. Nekada život „pritisne“ kako bi se proširili ili nazovite ovo kako hoćete. Svakako menjanje, prilagodjavanje, pretakanje…