Biti pozitivan, razmišljaj pozitivno – više mi liči na izlizane fraze bez pokrića. Priča koju ne razume ni onaj koji izgovara ove reči…jer da razume, ne bi ih izgovarao već bi svojim prisustvom pokretao to u drugom, čak, bez i jedne reči.

Uslovi poput: Pozitivan ne sumnja. Pozitivan ne sudi. Pozitivan ne kritikuje. Pozitivan ne zamera.

Shvatanjem, pozitivan nestaje kao forma, jer i izraz “biti pozitivan” je uslovljeno u odnosu na nešto. Pozitivan nije u relaciju niti u odnosu na nešto. Pozitivan nije ni plus ni minus.

Oslobadjanje od uslovljenog uma zahteva prepoznavanje istog. Prepoznavanje uslovljenosti koja nije uvek bukvalno izrečena ako-onda oblikom, ali uvek je negativno orjentisana. Ne zapinjite da logički složite ovu uslovljenost. Izgubićete se u lavirintu bez kraja. Umesto da rešavate nerešivu pazlu, prepoznajte da ste zaronjeni u rešavanje. Izaći iz rešavanja nerešivog je promena percepcije koja menja I vas lično I vašu okolinu. Prestanite menjati okolinu, prepoznajte svoju zabludu.

Kako to učiniti? Počni odmah prepoznavanjem misli koju imaš na pročitano. Šta god si pomislio, rezultat je tvog uslovljenog uma koji obradjuje napisan tekst. Možda je pravi trenutak da se setiš da se disanje dešava neometano na sve napisano.