Emocionalna inteligencija

Kako bih svojim rečima objasnila šta je za mene emocionalna inteligencija?

Emocija zna da zbuni inteligenciju :). Nekako se zablokiraš, kao da ne znaš i ono što si mislio da znaš. To me podseća, na primer: kao kad zelim da kupim neko povrće, ne znam baš tačno šta, ali sam čula da nešto što se zove pijaca ima ponudu. Na pijaci svako iznosi ono što ima. Ja nemem baš jasno šta bih da kupim I idem I slušam preporuke. Odem do prve tezge: ovo vam je najbolje, odem na drugu čujem: ovo je najbolje onaj tamo ne valja; treća: došla si na pravo mesto; četvrta: …ja već polako ulazim u konfuziju  – ni ono sto sam znala ne znam.

Emocionalna inteligencija je za mene, prepoznavanje unutrašnjeg naboja koji svesno „ne hranim“  pažnjom, jer istinski razumem da je to emotivna reakcija ili samo lični ukus moje uslovljenosti na informaciju. Istrajni trening omogućava prevazilaženje vezanosti za ličnu persektivu ( lične tezge na pijaci…gde je to na, kraju, samo jedna od tezgi sa ponudom).