Naziv predavanja i lokacija Datum i vreme Zakaži
Tribina – „Jasna komunikacija“, UK Parobrod, Kapetan Mišina 6a, Beograd 16.11.2023.  19:00
Zakaži
Tribina – „Emocionalna inteligencija“, UK Parobrod, Kapetan Mišina 6a, Beograd 27.09.2023. 19:00
Zakaži
Tribina – „Ravnoteža – balans“, UK Parobrod, Kapetan Mišina 6a, Beograd 12.06.2023. 19:00
Zakaži
Prepoznavanje ličnih vrednosti, Studio ključ, Balkanska 20, Beograd 26.05.2023. 12-13:30
Prepoznavanje skrivene percepcije, Studio Ključ, Balkanska 20, Beograd 23.04.2023. 12-13:30
Prevazilaženje stresa – Prihvatanje,  Tema: Uvodna radionica, Studio Ključ, Balkanska 20, Beograd 09.04.2023.12-13:30
Radionica: Ravnoteža, Hotel M Prva Medjunarodna konferencija CASB 24.02.2023.