https://casb.rs/wp-content/uploads/2023/03/zbornik_radova_casb_2023.pdf

Sažetak: Danas se savremeni život najčešće definiše jednom rečju – stres. Ne retko se tehnologija i brzi razvoj navode kao glavni krivci za pritisak pod kojim se prosečan čovek bori da se izbori. Reč haos se najčešće koristi da opišemo svakodnevni život dok razmišljamo o nečemu što bismo želeli da promenimo. Emocionalne reakcije stvaraju napetost, koja se često oseća kao mentalno stanje demotivacije, depresije, anksioznosti i mnogih drugih mentalnih stanja. Svrha ovog rada je da približi pojam percepcije i objasni kako lična percepcija stvarnosti može uticati na stvaranje stresa. Svaki sistem obuhvata brojne pojedince koji predstavljaju neodređene/nepredvidive sisteme unutar sistema, gde je samo promena konstantna, a pojedinci to treba da prihvate kao konstantno stanje. Naučni pristup analizi problema postaje sve holističkiji. Globalni razvoj hotelijerstva i turizma treba da teži takvom pristupu sagledavanju problema i da bude orijentisan na obezbeđivanje i razvoj mentalnog zdravlja. U radu se analizira značaj ravnoteže između lične percepcije pojedinca i same spoznaje i potreba za razvojem ravnoteže emocionalne reakcije na percepciju.

Ključne reči: učenje – znanje, emocije, percepcija, spoznaja, svest, mentalno zdravlje