Moja priča

Otvoren um je preduslov za bilo kakvu promenu.  Od malena me je interesovalo šta je to um i kako funkcionišu algoritmi razmišljanja.  Od 2014. godine sam trener i edukator za veštinu jasne informacije. Nakon završene I beogradske gimnazije, 1995. godine diplomirala na FON-u i stekla zvanje dipl. ing organizacije informacionih sistema. Još na fakultetu sam algoritme posmatrala kao pokušaj razrešavanja uslovljenih sistema zbog postojanja IF –THEN petlje. Možda je bas otvoren um talenat koji me je vodio putem.  Vuklo me je istraživanje opšte komponente koja čini koheziju bilo kog sistema i ubrzo je ovo postalo za mene glavni fokus razvojnog puta. Zanimalo me kako ravnotežu objašnjavaju iz različitih uglova razumevanja stvarnosti. Posvetila sam vreme istraživanju raznih tehnika i u medjuvremenu stekla razne sertifikate poput NLP trener, Reiki majstor, Theta Healing praktičar, BARSI praktičar.  Interesovanje je preraslo u spoznaju i pretočilo u razumevanje odnosa I rešavanje konflikta u samom čoveku koji I jeste poseban sistem u sistemu

Budi autentičan, utkaj sopstvenu kreativnost u ono čime se baviš!
Isidora Trifunović

Za mene je svrha bilo koje tehnike prevazići je i implementirati u spoznaju, odakle je tehnika samo alat – procedura, a ne suština ili titula kojom druge ubedjujete u svoj stav.

Rodjena sam u Beogradu gde sam završila I beogradsku gimnaziju, potpom diplomirala na fakultetu FON. 1995. godine sam stekla zvanje dipl. ing organizacije informacionih sistema. Već više od deset gofina sam trener i edukator za razvoj mentalnog fokusa i komuikacionih strategija.

Još na fakultetu sam algoritme posmatrala kao pokušaj razresavanja uslovljenih sistema zbog postojanja IF –THEN petlje. Prepoznavala sam da savršen sistem ne postoji, I vuklo me je istraživanje opšte komponente koja čini koheziju bilo kog sistema. Ovo interesovanje me je povuklo ka istraživanju raznih tehnika pa sam u medjuvremenu stekla mnoge sertifikate poput NLP trenera, Reiki majstor, Theta Healing praktičar, BARSI praktičar. Kreativno sam primenila znanja struke inžinjera informacionih sistema na drustvene odnose I resavanje konflikta u samom coveku koji I jeste poseban sistem u sistemu.

Stečena znanja pretačem na svoj autentičan način, jer …jedino to I mogu, ni manje ni više od autentičnosti koja jesam.

Primeni znanja I razvi, oplemeni neke nove sposobnosti.  Aktivno učenje – onaj ko zna da ne zna može rasti i oplemenjivati se.

Za mene je svrha bilo koje tehnike prevazići je I implementirati u spoznaju, odakle je tehnika samo alat a ne mesto titule I dokazivanja sebe.

Budi autentičan, utkaj sopstvenu kreativnost u ono čime se baviš!
Isidora Trifunović

Razvoj balansa

Na putu koji se zove život svedočim realne unutrašnje reakcije sa kojima se mnogi od nas svakodnevno susreću. Ma koliko bili “obrazovani” I teoretski potkovani o bilo kojoj temi, ne možemo garantovati kada će nas neko  ili nešto “izbaciti” iz takta. Reakcija tela  nekada nema nikakve veze sa našom inteligencijom ili znanjem, čini se. Nekada napad panike ili iznenadna uznemirenost zatekne I obrazovane I neobrazovane, fizički snažne I fizički slabe osobe. Nekada, prosto, ono što teoretski znamo ne znamo da izvedemo. Onda sebi objašnjavamo, ili se raspitujemo da bi zaključili šta nam se desilo ili krivimo druge, ili nešto za ono što smo iskusili. Oduvek, u razvoju balansa prepoznajem suštinu života. To je ono što delim sa ljudima koje sretnem na svom putu.

Tehnike

Moje trenutno razumevanje proizašlo iz dosadašnjeg istraživanja ukazuje na razumevanje informacije. Informacija je celovita, ali je naše proučavanje I razumevanje informacije parcijalno. U parcijalnom razumevanju stvara se diferencijacija iz koje je teško pomiriti različitosti. To I nije sustina…potrebno ih je samo priznati kao postojeće, a ne podeliti na dobre I loše.

Na primer – prsti šake su različiti. Palac šake je manji I deblji od kažiprsta. Pod uglom je, za razliku od kažiprsta koji stoji uspravno. U tom poredjenju bi mogli da nadjemo mnoge različitosti I zameranja u odnosu na palac ili kažiprst. Ukoliko počnemo uporedjivati ostale prste jedan sa drugim, komplikovanost raste. Sve dok ne sagledamo celu sliku – šaka! Svaki prst je različit I baš ima svoju funkciju. Palac za potrebe koje palac može da završi, kažiprst svoje I tako redom, kao I komplementarnost svih zajedno. Teško da se možemo složiti dok sa pozicije palca komentarišemo svrhu kažiprsta. Dok sa pozicije korena šake svaki prst ima istu suštinu koja se izražava na različite načine.

 RAZLIČITE TEHNIKE SU ZA MENE NAJRAZLIČITIJI PRAVCI KOJI IZ SAMO JEDNOG UGLA POSMATRAJU CELINU.